Výzkumné centrum pro adaptaci zemědělských technik na změny klimatu

V červenci 2018 jsme zahájili činnost výzkumného centra v prostorách komunitní zahrady Zebra v Braníku.

Cílem projektu je využití a testování zemědělských technik v reakci na klimatické změny.

Jedná se zejména o vytváření systémů, které využívají dešťovou vodu a ta je poté primárním zdrojem pro zavlažování společně s dále navrhovanými systémy pro kondenzaci vody v podzemních trubkách apod. Tyto systémy vyžadují malé laguny, příkopy, popř. nádrže pro skladování vody v suchých obdobích a systém kanálů k distribuci vody pro zavlažování rostlin.

Cílem je vytvořit udržitelný způsob pro zavlažování rostlin pro komunitní centrum Zebra.

Dalším cílem je mimo jiné vytvoření modelu moderního zemědělského hospodářství, kde jsou kombinovány linie dřevin a v mezipásmech zelenina nebo polní plodiny s potenciálním chovem zvířat.  

Dále citujeme: „V propojení se živočišnou výrobou se jedná například o zatravněné vysokokmenné sady, které spásají chovaná zvířata a které jsou tradiční třeba v Bílých Karpatech, nebo je dnes využívá řada ekologických zemědělců……Tyto tradiční systémy se využívaly na zemědělské půdě až do poloviny 19. století, ale s nástupem industrializace se na ně postupně zapomínalo. Strom do středoevropské krajiny za minimálně posledních 10.000 let spojených se zemědělstvím patřil, jeho zastoupení ovlivnil jen člověk. Vše završila socialistická kolektivizace a zcelování,“ dodal akademik. Krajina bez dřevin je podle něj více zranitelná….. agrolesnické systémy dlouhodobě přináší větší produkci z jednotky plochy.“ zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vratte-stromy-na-zemedelskou-pudu-doporucuje-zemedelcum-odbornik/1630631

Konkrétně se jedná o následující výzkumné projekty: 

1. Uplatnění dávné techniky Waru Waru, která se tradičně používá v Peru a Bolívii a pomáhá v daných lokalitách překonat problémy se změnou klimatu.

Použití této technologie v komunitním centru Zebra bude měřítkem pro potenciální užitečnost této techniky v rámci České republiky. Bude srovnáván výnos půdy v rámci této techniky a v rámci okolních „běžných“ záhonů.

Bude vytvořeno cca 25 metrů dlouhé „lůžko“ obepnuté příkopem po celé délce a ze všech stran. Zvážena bude instalace podzemních trubek pro kondenzační zavlažování. v takovém případě by bylo z důvodu srovnání efektivity přístupů vybudováno ještě jedno shodné 25 metrů „lužko“ s možností využití společného bočního kanálu. Blíže k metodě Waru Waru: https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea59e/ch27.htm

 2. Malé jílové hrnce a porézní zavlažovací kapsle

Část záhonů bude zavlažována touto dávnou římskou technikou. Budou použity vyvýšené nádrže s dešťovou vodou. Plánováno v rámci komunitního centra Zebra je zejména pro zvýšení produktivity půdy při pěstování rajčat. Blíže o dané technologii: https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea59e/ch28.htm#TopOfPage

3. Kondenzační zavlažování pomocí trubek

a) podzemní zavlažování

podzemní odvodňovací potrubí „nasává“ vlhký vzduch (testovány mohou být i podzemní kanály – nejen trubky. Bude také předmětem výzkumu a následných vyhodnocení) Perforace trubky dovolí vzduchu a vodě proniknout do okolní půdy a zavlažovat rostliny přímo v zóně zakořenění.

Tato technika je využívána v suchých oblastech. Bude vyhodnocena vhodnost techniky pro podmínky Ceské republiky.

b) nadzemní zavlažování pomocí „uměle“ vytvořené rosy

Zavlažování pomocí rosy je dosaženo připojením svislých stojanových trubek k podzemní vodorovné

neperforované trubce. Teplý, vlhký vzduch proudí přes potrubí a stoupá trubkami vzhůru.

Vzduch z potrubí se setkává s chladnějším vzduchem a je vytvářena rosa. jedná se o ochranu proti námrazám. Vedle zmíněných trubek lze zvážit podzemní kanál – obdobu tzv. qanátového systému.

Blíže o daných technologiích např: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:999644/FULLTEXT01.pdf
4) Bude zkoumána možnost výroby elektřiny z půdy a rostlin – tzv. Plant Microbial Fuel Cell (CMFC) a tyto možnosti budou zkoumány i v rámci stromových linií