Realizované projekty:

[[[ DIVADLO ]]]
sociální soubor Rodinné divadlo
etiketa pro děti aneb Divadlo Pod čepicí

[[[ RRR (REDUCE, REUSE, RECYCLE) ]]]
EkoŠkolka Vidoule
recyklační dílna Z pokoje do pokoje
freeshop, recyklobazary, bezpeněžní zóny
umělecko-recyklační dílny Los odpadosformers
3D tiskárna labo
komunitní zahrada Zebra
ekologicko-společenský projekt Zdrojovna

[[[ POŘÁDÁNÍ AKCÍ ]]]
pořádání komponovaných večerů a dalších akcí
odborná setkání
Praha bez revizorů
pořádání charitativních sbírek a transferů

[[[ PROVOZ ON-LINE MÉDIÍ ]]]
on-line časopis Chron a Zmar

[[[ VYDAVATELSKÁ ČINNOST ]]]
vydávání tiskovin