Doc. MedvěděvExperimentální projekt patafyzického kolegia, audio laboratoř

EK – facebook
EK – youtube

členové:

prof. Hrtan, CSc.
prof. Levanská
doc. Polipný
doc. Medvěděv
odborný asistent Dobruška
Ing. Vrána s chotí
Ing. Kasteus