struktura Spojených hlav
Realizujeme přes 16 projektů v rámci 2 tématických sekcí a 8 týmů viz jednotlivé projekty.
Základní informace o spolku (IČ, číslo bankovního účtu, kontakt na statutárního zástupce, atd.) jsou zde!
Splňujeme podmínky veřejně prospěšného poplatníka a statutu veřejné prospěšnosti viz zde